Affiniteit

“De intuïtie is een gezegende gave en de ratio is een trouwe dienaar.
We hebben een samenleving gecreëerd die de dienaar eert en de gave is vergeten.”

Albert Einstein

 

Affiniteit met ontwikkeling.
Ik raakte al vroeg geïnteresseerd in de psychologie van mensen en hun behoefte aan verandering of verbetering. Ik voelde me vaak aangetrokken, om daarin mee te denken of iets in te kunnen betekenen. 

Daarbij dook altijd weer een reflectie op, waaraan ik herken dat die interesse gefundeerd is in mijn DNA.

 

Wat draagt mijn opstelling bij tot persoonlijk eigenaarschap en zingeving binnen ontwikkeling en perspectief van mensen?

Dat was en is mijn centrale thema als therapeut, docent, trainer, coach, consultant, coördinator, voorzitter, vriend, papa, partner, teamspeler, leidinggevende, ontwikkelaar.
Deze behoefte doorspekt alles, mijn privé, werk en vrije tijd. Niks groots, maar wel op de achtergrond aanwezig.
Ik ben er me van bewust, dat dit ieder dag en moment tot nieuwe uitdagingen leidt. Met vallen en opstaan bewerkstelligd wordt.

Wat je niet breekt, maakt je sterker

Ik geloof heilig, dat iedere situatie tot inzicht en ontwikkeling kan leiden, ook als de omstandigheden zwaar tegen zijn. Maar er zijn altijd omstandigheden dat mensen extra steun nodig hebben, omdat ze het anders niet redden.
Op mijn eigen bescheiden wijze draag ik graag bij aan ontwikkelingen, die autonomie en verbondenheid tussen mensen mogelijk maakt.

Zonder vallen en opstaan is er geen ontwikkeling

Je kan niet altijd meteen slagen. Sommige dingen lijken vanzelf te gaan. Anderen gaan met vallen en opstaan. Menigeen, die leerde fietsen, heeft er geschaafde knieën aan overgehouden, maar is toch weer opgestapt.
De ervaring uitgedaagd, geprikkeld te worden tot ontdekken, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, met oefenen, vallen en opstaan te slagen, is de kern van onze veerkracht en vitaliteit.

Ontwikkelen is een proces, geen resultaat

Topsporters zijn resultaatgericht, maar gaan zeer bewust om met het proces.
In dat proces worden rustmomenten versus inspanning afgewogen, haalbare doelen gesteld, discipline en oefenen vastgehouden, nieuwe technieken, tactieken en strategieën bedacht, geëxperimenteerd.
De sporter leert gaandeweg zijn eigen grenzen kennen.
Om dit lange tijd vol te kunnen houden, zal hij het plezier en de motivatie koesteren in zijn inspanningen.

Spel als vehikel voor ontwikkeling

De topsporter wordt gedreven door zijn liefde voor de sport en de ambitie zich daarin te ontwikkelen.
Dat is een spel. Kijk naar hoe kinderen zich ontwikkelen, als ze niet belemmerd worden of verkeerde sturing krijgen. Spel is het vehikel tot ontwikkeling en een levensbehoefte en voorwaarde tot zin, betekenis en gevoel van eigenwaarde en momenten van geluk.
Aan het ouder worden kleven verantwoordelijkheden, zorgen en plichten, die ons uit ons spel halen.
Spelen wordt uit ons werk gehaald door protocollen en regels, uit ons opvoedingssysteem en gezin door allerlei conventies en normen.
De ernst dreigt de overhand te krijgen en recreatie wordt verbannen naar de vakantie of het weekend, met de teleurstelling van hoge verwachtingen.

Afgeregelde en normatieve maatschappij

Ontwikkeling is inherent aan leven.
Met teveel regels en protocollen, gestapelde wetgeving raken we verstrikt en verstikt. Ons levensspel leidt eronder.
Het is onze uitdaging, om door alle bomen in het bos het spel van ons leven te blijven zien, te genieten van onze kinderen, positief uitgedaagd te worden in werk, voldoende betekenis en bevrediging te vinden in dit leven en op duurzame wijze.
Aan het eind wil iedereen kunnen zeggen:

Het was de moeite waard!

Individuele motieven van autonomie en verbinding

Hoewel iedereen in wezen dezelfde basisbehoefte bezit is dit in de uitvoering en details voor iedereen anders. Waar de een van sport houdt, leest de ander liever een boek. Waar de een vooral sociaal bewogen is, zal de ander er solo op uit trekken met een tentje in de wildernis.

Zeggenschap
Ieder mens heeft behoefte aan zeggenschap over invulling van zijn leven. Kijk naar hoe pubers zich verzetten tegen regels en autoriteit. Dat is gezond, want ze leren voor zichzelf op te komen. Burgerlijke ongehoorzaamheid en anarchie hebben in het verkende hiervan een functie. Zij zijn tekenen om tot herpositionering en herstel van balans in geven en nemen.

Zin en betekenis
Daarnaast speelt het gevoel van verbinding een rol.
Voor iedere mens gelden vragen als:

  • Wat heeft zin en betekenis voor mij als persoon?
  • Waar wil ik me aan verbinden, voel ik me aan verbonden?

Ontwikkeling
Verbinding en zeggenschap geven richting aan ontwikkeling van mensen. Beiden zijn belangrijk voor duurzame keuzes, die we willen maken voor ons leven.

Delen is vermenigvuldigen

Wie zijn zorgen en behoeften deelt, kan antwoorden verwachten en wie uit compassie hulp biedt, zal dankbaarheid ontvangen.

 

Delen?