Biografie

 

Header-300

 

Klassiek na-oorlogs arbeidersgezin

Ik kom uit een klassiek arbeiders-gezin uit de jaren na de oorlog in het Brabantse Boxtel.
Mijn vader werkte praktisch zijn hele loopbaan bij DAF in Geldrop. Mijn moeder deed het huishouden en verdiende her en der extra centen met poetsen en verstelwerk.
Er waren zorgen, maar er was ook veel zekerhed.

Mijn ouders vonden studeren belangrijk om te ontsnappen aan de arbeiders-mores.
Nadat mijn oudste zus al vroeg uit huis was, kregen ik, mijn twee jongere broers en zus de kans.
Ik heb studeren altijd leuk gevonden vanuit aangeboren nieuwsgierigheid. Ik had een intrinsieke behoefte naar willen weten en begrijpen op een holistische manier.
Dat miste ik op de middelbare school. Ik ben na mijn 15e gestopt met leren voor status of cijfers. Op mijn 17e ben ik als aternatief gaan werken.
Ik was de verbinding en mijn doel kwijt.

Drijfveren

Ik ging op zoek naar mijn intrinsieke motieven, zoals iedere adolescent.
Ik heb gemerkt, dat dit niet iets is wat je van de ene op de andere dag ontdekt. Het is een voortdurend proces van reflecteren op jezelf in relatie met je omgeving. Dat gaat met ups and downs, vallen en opstaan.
We leven in een tijd, dat er vele krachten zijn die dit proces rollende houden.

Ik heb dan ook veel dingen gedaan. Ik ben op enkele uitstapjes na wel altijd binnen zorg en onderwijs werkzaam geweest. Mijn studies en opleidingen waren steeds gerelateerd aan verdieping van de inhoud van mijn werk.
Daarnaast is sport en met name rugby steeds een rode draad in mijn leven geweest.
Op mijn 42e ben ik getrouwd met mijn huidige partner, die ik heb leren kennen via rugby.
We zijn trotse ouders van 2 prachtige, totaal verschillende en eigenzinnige kinderen.

Behoefte aan delen

Ik ben nu in een fase, dat ik sterk de behoefte voel al mijn kennis en kunde op zinvolle wijze te koppelen aan doelen, die er werkelijk toe doen.

  • Wat maakt ons tot mens en geeft ons een plek in deze wereld, die niet uitsluit of tot separatisme leidt?
  • Hoe borgen we autonomie in verbinding, zodat ontwikkeling van mensen op basis van gezonde drijfveren en in voedende relaties met anderen kan floreren?

Het toneel, platform of aggregatieniveau waarop men functioneert is in dit verband van geen enkel belang. Iedere mens zijn eigen maat.
Binnen onze maatschappij, waarin allerlei transities plaatsvinden, is dit een fikse uitdaging voor alle actoren.
We zien fundamentele vraagstukken opduiken binnen onderwijs, zorg, overheid en het bedrijfsleven.

ZelfCoachSpel en andere projecten

DrukwerkDe laatste jaren ben ik vooral bezig geweest met ontwikkeling van een tool, die vraagstukken van verbinding, autonomie en ontwikkeling kan ondersteunen.
Dat heeft geresulteerd in het ZelfCoachSpel.

Logo_Nemotiveren-Reg

Inmiddels werk ik samen met een collega aan Nemotiveren als tool voor ondersteuning van organisaties, teams en professionals.

Logo_Organisatie-GenogramEen laatste nieuw side-project is het Organisatie-Genogram. Een manier om het levensverhaal van een organisatie systemisch in kaart te brengen.

 

Delen?