Welkom

 

blog en protfolio

 

Blog en Portfolio

Ik wil je graag uitnodigen mijn persoonlijke blog en portfolio te bekijken.
Op deze site vind je zaken, die me in het verleden hebben beziggehouden en nieuwe projecten en activiteiten, waaraan ik me nu verbind.

Je maakt hier kennis met mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Die spitst zich hoofdzakelijk toe op zorg, onderwijs en trainingssituaties.
Wat ik denk, doe, kan en ambieer, geeft wellicht antwoord op wat mijn bijdrage in mogelijke samenwerking zou kunnen betekenen.

Rode draad

Evaluerend terugkijkend op mijn eigen rode draad, dan zie ik de groei en bevestiging van een drietal overtuigingen en het handelen daarnaar.

  • Mensen zijn het hart en het kapitaal van iedere samenleving en samenwerking. Het ontkennen of uithollen van fundamentele menselijke motieven en behoeften is op termijn niet vruchtbaar.
  • Groei en ontwikkeling vindt plaats in het hier en nu, vanuit autonome keuzes en verbonden met de wereld om ons heen en ons levensverhaal. Alle kansen en belemmeringen liggen hierin besloten.
  • Samenleven en samenwerken dient ruimte te geven aan systemische principes, zoals afkomst en historie, zinvolle ontwikkeling en beweging, een geaccepteerde plek en positie voor individuen, balans tussen geven en nemen.

Deze principes vormen voor mij de kern van een poging tot duurzaam samenleven en samenwerken. Zij hebben ingrijpende consequenties voor mijn eigen handelen privé, beroepsmatig en in mijn vrije tijd.

Ik weet niet of we aan de vooravond staan van veranderingen in hoe we met elkaar omgaan. Ontwikkelingen in de samenleving gaan altijd gepaard met golfbewegingen.
Ik ben er wel van overtuigd, dat de evolutie streeft naar toenemende mate van overleving,  wat zich vertaalt in autonomie in verbondenheid.

Dat betekent voor mij, dat we de verbinding aangaan vanuit onze persoonlijke drijfveren en behoeften  en van daaruit groeien.
Men kan zich niet verschuilen achter macht, status, verworven positie of blinde uitvoering van protocollen en regelgeving. Dat alles heeft slechts beperkte geldigheid en draagt niet bij tot betere intermenselijke verhoudingen en onze relatie tot de natuur en al wat leeft.
De werkelijkheid verandert voortdurend en wijsheid ligt in gewogen afwegingen en beslissingen in de actualiteit. Dat gaat met vallen en opstaan, voortdurend bijstellen.

Jan

 

Delen?