Competenties

GRONDHOUDING

Kritisch & autonoom

Ik ben geen blinde volger.
Ik laat me niet meeslepen door groepsgevoelens, die schadelijk of strijdig zijn met mijn morele uitgangspunten.

 • Mensen zijn het hart en het kapitaal van iedere samenleving en samenwerking
 • Groei en ontwikkeling vindt plaats in het hier en nu, vanuit individuele zeggenschap en affiniteit
 • Samenleven en samenwerken dient ruimte te geven aan systemische principes, zoals afkomst en historie, zinvolle ontwikkeling en beweging, een geaccepteerde plek en positie voor individuen, balans tussen geven en nemen

Pionieren

Het liefst werk ik onder pioniersomstandigheden, waarin ik grotendeels op eigen handelen en inzichten ben aangewezen en de volle verantwoordelijkheid kan nemen. Dit brengt het beste in mij naar boven.
Wanneer de uitdaging bij mij past, heb ik een lange adem.

Gefocust & gestructureerd

In werksituaties ben ik gefocust en gestructureerd. Ik werk graag planmatig naar een doel vanuit een heldere visie op wat nodig is.
Tussenliggende resultaatdoelen evalueer ik op haalbaarheid en draagkracht.

Pragmatisch & creatief

Ik ben pragmatisch ingesteld en sta open voor innovatieve oplossingen. Ik durf mijn eigen creativiteit binnen goed gecalculeerde experimenten in te zetten.
Daarbij blijft kwaliteit en inhoud voor mij belangrijk, zowel in het product als de omgang en onderlinge afstemming met elkaar en de eventuele klant.

Coöperatief & sociaal

Ik werk graag samen en houd over het algemeen rekening met behoeften en gevoelens van anderen, zonder mezelf tekort te doen. Daarbij werk ik graag in een sfeer, waarin mensen elkaar ruimte gunnen en doe daar het nodige voor om dit te bevorderen.
Ik heb een goed luisterend oor.

BESTUURLIJK

Ik verzamel graag mensen om me heen, die gelijkgestemd zijn en vanuit een zelfde visie en behoefte ergens voor staan. Ik vind het leuk om contacten te leggen en enthousiasme te genereren en mogelijkheden te openen.
Mijn kracht ligt vooral in het bundelen van krachten en mensen de ruimte geven om hun ding te doen.
Ik heb een lange adem als het gaat om zaken, die mij aan het hart  gaan. en laat me niet gebruiken om dit te corrumperen. Zie ook Ervaring.

ORGANISATORISCH

Ik ben goed in plannen en organiseren vanuit een duidelijke behoefte en gedeelde visie is. Wanneer die onvoldoende helder is, ga ik op zoek naar een gezamenlijk ervaren noemer om op te bouwen.
Ik laat daarbij graag zaken over aan anderen, die daar beter in zijn. Ik heb vooral een coachende en faciliterende houding en ben op zoek naar mogelijkheden en kansen.
Ik huiver niet om noodzakelijke beslissingen te nemen of knopen door te hakken, ook als ze pijnlijk zijn. Zie ook Ervaring.

ONDERZOEK & BELEID

Zonder goed onderzoek geen beleid.
Naast missie en visie moet de praktijk gevoed worden door haalbare uitgangspunten, aansluitend op kansen en onmogelijkheden in de context.
Met name kwalitatief onderzoek heeft mijn interesse. Ik voer graag gesprekken en interviews om relevante informatie op tafel te krijgen.

ICT

Ik kan goed overweg met de meeste officeprogramma’s, zoals tekstverwerking, spreadsheets en presentatieprogramma’s, zowel in Linux als onder Windows.
Van beheer van beide besturingssystemen heb ik enige basiskennis.
Daarnaast beheer ik een aantal eenvoudige websites en blogs onder WordPress met gebruikers op verschillende niveaus, waaronder mijn eigen website. Hier nog enkele voorbeelden.

DIVERSEN

Schriftelijke vaardigheden

Ik houd van goede schriftelijke rapportages en beleidsstukken. Een aantrekkelijke, stimulerende, inhoudelijk heldere en invoelbare presentatie vind ik belangrijk.

Rijbewijs

 • A
 • B
 • BE
 • AM

Vaarbewijs

 • Klein vaarbewijs 1
 • Klein vaarbewijs 2

Talen

 • Engels goed schriftelijk en mondeling
 • Duits redelijk schriftelijk en mondeling
 • Frans matig schriftelijk en mondeling
 • Spaans matig schriftelijk en mondeling
Delen?