Projecten

 

Ik werk graag projectmatig, vind het leuk en spannend als diverse expertises bij elkaar komen.
Een aantal projecten komen voort uit persoonlijke interesse. Het zijn zaken waar ik in geloof en waar ik een uitgesproken binding mee heb.
Zo heb ik me de afgelopen jaren bezig gehouden met een aantal tools, die zingeving, vitaliteit en veerkracht beogen te bevorderen.

 

ACTUEEL

AplusZ

Naast en in mijn werk is persoonlijke ontwikkeling altijd mijn belangrijkste focus geweest.
Met AplusZ verzorg ik workshops rond thema’s en zingeving in relatie, gezin, werk en opleiding.

Eigen bedrijf

Inmiddels is deze hobby uitgegroeid tot een eigen bedrijf met een veel ruimere scope. Het ondersteunen van persoonlijk zeggenschap in verbinding heeft nog meer aandacht gekregen.
Producten en diensten voor organisaties, particulieren en gemeenschap zijn gebundeld in uitwisselbare samenwerkingsverbanden en expertises.

Maatwerk & Evenementen

Deze samenwerking levert creatieve maatwerkmogelijkheden voor de klant.
Nieuwsgierig?

Ga naar AplusZ

 

ZelfCoachSpel voor individu, relatie en team

Logo_ZCS-geregistreerdOntwikkeld vanuit mijn behoefte om binnen onderwijs, gezins- en jongerencoaching te komen tot een speelse vorm voor zelfreflectie, die ondersteunt bij het vinden van oplossingen en versterken van eigen kracht.
Inmiddels is het spel verder geëvolueerd en is in diverse praktijken toegepast. Ook binnen organisaties heeft het zijn weg gevonden.

 • Integratieve kindertherapie – Kmikt
  Karin Mulder gebruikt de mat van het ZelfCoachSpel als ontlokker
 • Transitie – Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
  Transitieprofessionals Hanneke Koomen en Annette van den Bergh hebben goede ervaringen met het ZelfCoachSpel als assessmenttool en het verminderen van weerstand voor verandering binnen teams
 • Empowerment – VrouwenBazaar Amsterdam  Noord
  Samar Shaalan heeft ontdekt, dat de mat het een en ander losmaakt bij allochtone vrouwen en helpt bij in de eigen kracht komen
 • GezinscoachingOpvoedPoli
  Ik heb zelf mogen ervaren, wat het spel losmaakt en bespreekbaar in het contact tussen kind en ouder

Uitgebreide info op ZelfCoachSpel

 

Nemotiveren voor team en organisatie

Logo_Nemotiveren-RegBinnen organisaties spelen vele thema’s en vragen, die om efficiënte en effectieve oplossingen vragen.
In samenwerkingsverband met Bert Holman van EssenceIAm zijn een aantal producten ontwikkeld ter ondersteuning.
Kort, krachtig en speels voor teams en individuen binnen organisatie, gericht op:

 • onboarding, retentie & mobiliteit
 • zelfsturing & leiderschap
 • vitaliteit & veerkracht
 • samenwerking
 • transities & weerstand

De tool wordt ondersteund met:

 • online assessment
 • spelmateriaal

Zie Nemotiveren voor meer info

 

Organisatie-Genogram voor beleidsmakers en organisatie

Logo_Organisatie-GenogramDeze nieuwe tool is hoofdzakelijk bedoeld voor beleidsmakers en volop in ontwikkeling.
Het beoogt het het verhaal van de organisatie als systeem snel in kaart te brengen ten behoeve van:

 • Inzicht
  Kennis en inzicht in het functioneren van de organisatie, om beleid aan te scherpen
 • Consensus
  Gedeelde kennis en inzicht, om draagvlak en afstemming  te creëren over complexe issues
 • Rapportage
  Visuele informatie ter ondersteuning van jaarverslagen of ander belangrijke documenten

Zie voor meer info Organisatie-Genogram

 

Stichting Ameland Invites

Logo_InvitesRugby-Platform voor Veteranen.
Een persoonlijk project vanuit mijn grote passie voor rugby.
Ontstaan vanuit de behoefte binding te houden met het rugby na intensieve beoefening van de sport.
Via de stichting worden jaarlijks activiteiten georganiseerd voor veteranen, die graag verbonden willen blijven bij de sport op sportieve en recreatieve wijze.
Concreet organiseren we rugbytrips naar het buitenland net bijwonen van testmatches en zelf spelen tegen veteranenteams, aanwezigheid bij veteranenevenementen, ondersteuning van clubs.

Meer info op Stichting Ameland Invites

 

NIET ACTUEEL

Strategisch Veldonderzoek

Alternatieve Zorgtrajecten
voor jongeren in het kader van de nieuwe WMO 2015

Toen in 2015 de zorgtransitie in het kader van de nieuwe WMO er aan zat te komen, was dit een kans om te kijken naar alternatieve zorgtrajecten en samenwerkingsverbanden tussen partijen.
Voor de Care Express heb ik in de regio Zaanstad contact gelegd met partijen als leerplicht, bedrijfsopleidingen, MBO-scholen, RMC en dergelijke ter inventarisatie van mogelijkheden en voorbereiding van vormen van samenwerking.

 

Samenwerkingsverband ZKM-Consultants

KijkenNaarMezelf

In 2012 een samenwerkingsverband opgestart met ZKM-collega’s uit de regio Amsterdam met als doel themagericht werken binnen groepen met thema’s als opvoeding, eetproblemen, etc.

 

Therapeutisch Dag-Programma

Creatieve en Arbeidsmatige Activiteiten
voor dove volwassenen met additionele problematiek

Augustus 1986 ben ik aangenomen voor het opzetten van een unit therapeutische dagprogramma’s voor meervoudige gehandicapte dove volwassenen aan het toenmalige Instituut voor Doven te Sint Michielsgestel.
Binnen de afdeling Communicatie Therapie mocht ik werken aan de creatieve en arbeidsmatige ontwikkeling van de deelnemers.
Toen ik in oktober 1998 stopte, stond er een unit met activiteiten op het gebied van houtbewerking, textiel, tekenen en schilderen, groen- en tuinproducten, seriematige arbeid.
Producten werden in een eigen winkel verkocht en verzorgd door onze deelnemers.
Activiteiten werden integraal met communicatie-ontwikkeling door verschillende therapeuten verzorgd.

Kassa-Software

Voor de winkelactiviteiten binnen het bovengenoemde programma heb ik software ontwikkeld binnen Visual Basic.
Deelnemers konden met dit programma producten invoeren en afrekenen middels visuele ondersteuning.

 

Delen?